Skip to main content
Elsikkerhet i borettslag og sameier

Elsikkerhet i borettslag og sameier

Hvilket ansvar har egentlig styret i borettslag og sameier for det elektriske anlegget? Det er mange som ikke vet hvilket ansvar de har når det kommer til elsikkerhet. Mange er heller ikke klar over at det er store rabatter å hente på forsikringene ved å gjennomføre jevnlige tilsyn med anleggene.

Sameier og borettslag er underlagt de samme krav som næringsbygg når det kommer til elsikkerhet, og det er styrets ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

En måte å oppnå det på er å ha periodisk tilsyn. Da får du god dokumentasjon over tilstanden i anlegget, samtidig som det blir etablert gode rutiner for å redusere uønskede hendelser som skyldes feil eller mangler i det elektriske anlegget.

Styrets ansvar begrenser seg egentlig bare til den delen av det elektriske anlegget som er felles, men å ha en mer offensiv holdning er nok en god idé.

Et godt styre, som tar disse tingene på alvor, tilrettelegger på en sånn måte at det også blir gjennomført elkontroller inni hver leilighet. Det er smart, for når det gjelder brannsikkerhet blir jo aldri sikkerheten bedre enn det svakeste leddet.

Forebygge farlige situasjoner

En elkontroll skal først og fremst ivareta sikkerheten i anlegget, og ikke minst redusere faren for brann. For rundt halvparten av alle branner oppstår i elektriske anlegg eller i elektriske apparater. Det finnes mange feilkilder som en menigmann ikke klarer å se, men som en fagmann vil oppdage under en kontroll. Dette kan være varmegang fra klemmer som er for dårlig tilskrudd, eller jordfeil, for å nevne noen.

Termografi av sikringsskap

Under termografering av sikringsskap finner vi ofte varme punkter som kan utvikle seg til brann, men vi har også fokus på el-sikkerheten generelt. Det skal være trygt for beboerne å bruke anlegget, også om de må inn i sikringsskapet for å skifte en sikring.

Sertifiserte kontrollører

Den offentlige kontrollen dekker ikke behovet og derfor har Norsk Elektroteknisk komité utarbeidet en normserie som heter NEK 405. Denne normserien spesifiserer hvilken kompetanse kontrollforetakene og kontrollørene skal inneha, samt metode for utførelse av kontroll. Dette betyr at en sertifisert kontrollør innehar all nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre en god kontroll av ditt elektriske anlegg.

Gode rabatter på forsikring

De aller fleste forsikringsselskapene har sluttet seg til NEK 405-normen og gir gode rabatter til de som gjennomfører skikkelige tilsyn. Faktisk er rabattene så gode at de langt på vei dekker kostnadene som huseierne har med selve tilsynet. Rabattene brukes for å premiere de som iverksetter forebyggende tiltak og legger seg på et godt sikkerhetsnivå.

 

Forsikringsselskapene får sikrere anlegg å forsikre og beboerne et tryggere sted å bo. En vinn, vinn situasjon.

 

Dette bør du vite om kontroll av elektriske anlegg

  • Omtrent halvparten av boligbrannene her til lands skyldes feil i elanlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette er den største enkeltårsaken til branner i Norge.
  • For sameier og borettslag gjelder de samme reglene om elsikkerhet som for næringsbygg. Det betyr at det finnes en internkontrollforskrift som borettslag og sameier er forpliktet til å følge.
  • Mange styrer og styremedlemmer er ikke klar over hvilke regler som gjelder for elsikkerhet, selv om de har forpliktelser.
  • Dersom det brenner og brannen skyldes feil i det elektriske anlegget kan styret bli stilt til ansvar dersom internkontrollreglene ikke har blitt fulgt.
  • Forsikringsselskapene kan også avkorte forsikringen.
  • Forsikringsselskapene anbefaler at det gjennomføres jevnlige kontroller av de elektriske anleggene og gir rabatt til de som kan dokumentere at anleggene sjekkes jevnlig.
  • Pass på at de som gjennomfører kontrollene er godkjent etter NEK 405-normen, da har de riktig kompetanse og vet hvordan kontrollene skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

Kontakt oss

Send en helt uforpliktende forespørsel til oss via skjemaet under.

Hva kan vi hjelpe deg med?*
Elkontroll
Varmekabler
Termografering
Jordfeil
Annet

Er du*
Bedrift
Borettslag
Privat
Tilbake Neste
Firmanavn *
Navn på borettslag/sameie *
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Kontaktperson navn *
Kontaktperson e-post *
Kontaktperson telefon *
Melding
Fornavn *
Etternavn *
Adresse *
Postnummer *
Sted *
Telefonnummer *
E-post *
Adresse for kontroll er en annen enn fakturaadresse
Adresse
Postnummer
Sted
Melding
Tilbake Neste

Nyhetsbrev

Bestill en elsjekk hos oss i dag