Elsjekk AS
Vi utfører sjekk av ditt elanlegg
Både for bolig og næring
Vi er sertifiserte til elsjekk av både bolig og næring
Kontakt oss i dag
Vi utfører termosgrafisk sjekk av din bolig eller næring

 

Elsjekk AS er et firma som ble opprettet 2013. Vi driver primært med el-kontroll basert på den nye NEK 405 normen. 

Elsjekk AS er et uavhengig foretak og dette medfører at vi ikke har noen egne fordeler av å avdekke eller
utelate feil og mangler. Elsjekk AS er en nøytral instans ved vurdering av utbedringsalternativ. Dvs. vi er
ikke knyttet mot en produktleverandør eller elektrokjede.

 

Sertifisert

Elsjekk AS er et systemsertifisert kontrollforetak henhold til NEK 405-4 standarden. Vi er også DNV-sertifisert for EL-kontroll næring. 

 

Les mer

Bestill i dag

Nesten halvparten av alle branner i norske boliger er knyttet til elektrisitet. Elsjekk AS er DNV- sertifisert brannforebyggende elkontrollør for din bolig og næring.

 

Bestill EL-sjekk i dag